ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLAS APES MĀCĪBU PUNKTS

Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV-4337

Vadītājs Lāsma Cunska

Tel.: 64355114; 26322301

 

Lai arī filiāle juridiski tika dibināta 1989. gada 15. februārī, tomēr tās vēsture sniedzas 60.-to gadu sākumā, kad Apes tautas nama 2. stāvā darbojās mūzikas pulciņš. Ar bērniem tolaik strādāja skolotāja Velta Čaka –Jānīte.

Mūzikas skolas filiāle dibinājās laikā, kad ar lielu pacēlumu tika gaidīti XX vispārējie Latviešu Dziesmu svētki 1990. gadā. Mērķis – iespēja apgūt mūzikas instrumenta spēli un padziļinātu mūzikas mācību izpratni, nemērojot lielos attālumus uz rajona centru.

Mācību darbs atsākās 1998./90. gada 1. septembrī, kad 20 audzēkņi skolotāju Daces Grises, Santas Kolistes un Sandras Oto vadībā sāka savas muzikālās skolas gaitas.

Pašlaik skolā mācās pavisam 43 audzēkņi no sagatavošanas līdz 8. klasei kopā ar dziedāšanas grupu. Audzēkņi apgūst divas programmas „Klavierspēle” un „Flautas spēle”. Ir iespēja mācīties arī citu mūzikas instrumentu spēli – akordeona, kokles, klarnetes, trompetes, saksofona, vijoles, tikai tad jāmēro ceļš pie skolotājiem Alūksnē, paralēli mūzikas teorijas un vispārējos priekšmetus apgūstot Apē.

2008.gada jūnijā skola pārcēlās uz jaunām un skaistām telpām Tirgus ielā 5, Apē.